Tahminler
  • Kısa vadeli elektrik talep tahmini ile ikili anlaşmalar ve gün öncesi piyasasında daha tutarlı pozisyon alabilir, piyasaya daha doğru bildirimlerde bulanabilir, böylelikle dengesizlik maliyetlerini azaltarak finansal performansınızı güçlendirebilirsiniz. Orta-uzun vadeli elektrik talep tahmini ile piyasayı öngörebilir ve yatırım kararlarınızı destekleyici olarak kullanabilirsiniz.

  • Güneş ve rüzgar santralleri için üretim tahmini ile portföyünüzdeki üretimi daha tutarlı tahmin edebilir, piyasada buna göre teklif vererek dengesizlik maliyetini azaltabilir, üretim tahmininden santrallerin bakım planlamasının yapılması sürecinde faydalanabilirsiniz.

  • Kesinti tahmini ile enerji kesinti risklerini önceden belirleyerek, sistem güvenliğinin sağlanması için gerekli adımları hızlı bir şekilde atabilir, kaynakları verimli bir şekilde kullarak hizmet kalitesini iyileştirebilirsiniz.

Elektrik Talep Tahmini

Elektrik talebinin tahmini kısa, orta ve uzun dönemler için bölge veya portföy özelinde yapılmaktadır. Bu tahminler;

  • İkili anlaşmalar ile gün öncesi ve gün içi piyasaları için enerji satın alımında kullanılmaktadır.

  • Talep tarafı yönetiminde gereklidir.

  • İletim, dağıtım ve finansal planlamada kullanılır. Bakım planlanmasında öncelikli girdidir.

  • Günden güne gerekliliği artan enerji yönetim sistemlerinde optimizasyonun girdisini oluşturur.

Her anlamda önemli olan bu tahminler, tahminleme ve enerjideki yıllara dayanan bilgimiz ile en doğru şekilde yapılmaktadır.

Güneş ve Rüzgar Santralleri
için Üretim Tahmini

Yenilenebilir enerji santrallerinde üretilecek enerjinin ileriye dönük tahminleri, tahmin ufkuna göre farklı kritik amaçlar için kullanılmaktadır. Kısa dönemler için yapılan tahminler elektrik piyasalarındaki işlemler ve düzenleyici aksiyonlar için kullanılırken orta ve uzun dönemli tahminler bakım planlama, rezerv kapasite işlemleri, operasyon yönetimi için kullanılmaktadır. Birçok amaca hizmet eden üretim santrallerindeki bu tahminleri veren modellerimiz en önemli girdi olan hava tahminlerinin güvenilir şekilde tedariği sonrasında kullanmaktadır. Bu tahmin modelleri yıllara dayanan tecrübe ile santral veya bölge bazlı olmasının dışında ülke bazlı olarak da özel olarak çalışılmıştır ve hizmet vermeye devam etmektedir.

Kesinti Tahmini

Modern dağıtım sistemleri gibi karmaşık sistemlerde arızaların olması kaçınılmazdır. Özellikle havai hatların yoğun olduğu bölgelerde enerji kesintileri bir çok sebebe bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bu kesintilerin sisteme etkisini en aza indirebilmek için, yüksek hızlı ve güvenilir bir koruma gerekmektedir. İsabetli kesinti tahminleri, sistemdeki kesintilerin henüz gerçekleşmeden gerekli iş gücünün doğru şekilde sahada konumlanması ile sisteme olan etkisi en az seviyede tutulabilir. Kesinti tahmin sistemi, enerji kesintisinin uzunluğuna göre il ve ilçe özelinde kesintileri bir hafta öncesine kadar tahmin edebilmektedir. Beklenen kesintilerin bir hafta öncesinden bilinmesi ile dağıtım hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi, saha personelinin iş gücünün ekonomik olarak kullanılması ve buna bağlı olarak verimlilik artışı gerçekleşmektedir.