Optimizasyon

Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz iş gücü optimizasyonu ürünümüz ile saha çalışanlarınızı otomatik ve verimli bir şekilde görevlendirebilir, artan çalışan verimliliği ile birlikte hizmet hızında ve kalitesinde artış sağlayabilirsiniz,


Mikro şebekeler için geliştirdiğimiz enerji yönetim sistemi ile doğa şartlarına bağlı üretimde yaşanabilecek sorunları iyi yönetip sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde tedarik güvenliği sağlayabilirsiniz.

İş Gücü Optimizasyonu

Çalışan verimliliğini artırmaya odaklanan iş gücü optimizasyonu farklı yerlerde farklı yeteneklerdeki ekiplerin doğru sahaya yönlendirilmesi esas almaktadır. Lokasyon, deneyim ve eldeki ekipmanlara göre otomatik görevlendirilmesini sağlamaktadır. Bu en uygun ekibin konumlandırılması işlemi arıza durumlarında hayati önem taşımaktadır.

İş gücü optimizasyonu ürünümüz, saha ekibine ihtiyaç duyulan durumlarda ekiplerin günlük planlarına uygun şekilde atanmasını sağlamaktadır. Doğru teçhizatlara sahip doğru ekibin doğru zamanda ataması yapılarak arızaya veya ihtiyaca hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlamaktadır.

Enerji Yönetim Sistemleri
Mikro Şebeke

Ülkelerin kırsal veya şebekeden bağımsız alanlarına temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlama problemin çözüm olarak sunulan mikro şebekeler, sadece kırsal alanlar için değil şebekeye bağlı olanlar için de güvenilir ve potansiyel olarak temiz enerji tedarik edebilmektedir. Bu sistemlerin planlanması ve işletilmesi süreci, çoğu zaman yenilenebilir kaynakların ve elektrik tüketiminin stokastik yapısından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle birtakım zorluklarla karşı karşıyadır.

Mikro şebekeler için sunduğumuz enerji yönetim sistemleri ile, mikro şebekelerdeki problemleri çözmek için kaynak kısıtlarını gözeterek enerji talebini karşılayan bir yandan da maliyeti minimize eden çözümler sunmaktayız. Bu sistemler bataryanın ne zaman şarj ne zaman deşarj olacağını belirlerken, solar üretiminden gelen enerji fazlasının ne zaman şebekeye verileceğini de planlamaktadır.