Hakkımızda

Vizyon, Anlama, Açıklık ve Kıvraklık konseptinin (Vision, Understanding, Clarity, Agility) adını taşıyan VUCA Analitik şirketi büyük veri analitiği danışmanlığı ve yazılım geliştirme hizmeti sunmaktadır. Enerji sektörü başta olmak üzere çok sayıda firmaya veri analitiği çözümleri getirmeyi amaçlamaktadır. Ocak 2020’de ODTÜ Teknokent’te Bilişim Sistemleri doktoralı, Elektrik Elektronik doktoralı ve enerji modellemesi üstüne master mezunu 3 araştırmacı tarafından kurulmuştur. Tüm kurucu ortakların 15 yılın üzerinde enerji sektör deneyimi bulunmaktadır.

Şirketimiz hali hazırda çok sayıda veri analitiği projesi yürütmektedir. Bunların başında anomali tespiti, talep tahmini, kestirimci bakım, dijital olgunluk endeksi, müşteri analitiği projeleri gelmektedir. Projelerde geliştirilen modeller ve algoritmalar yüksek seviyede istatistik bilgisi, veri analizi yetkinliği, mühendislik bilgisi, kodlama yetkinliği ve sektör uzmanlığı kullanılarak ortaya çıkarılmaktadır.

Aynı zamanda ODTÜ Enformatik Enstitüsü ile veri analitiği, veri tabanlı karar verme ve dijital dönüşüm alanlarında ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Vizyon

Uluslararası firmalar ile rekabet eden, yurt içinde veri analitiği danışmanlığı konusunda öncü kuruluş olmak.

Misyon

Veri analitiği çözümleri ve inovatif teknolojik ürün hizmetleri ile firmaların karar verme ve operasyon süreçlerine destek olmak.