Eğitimler

  • Günümüz iş dünyasının en önemli konularından veri bilimi, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 konularını tüm detayları ile kavramanız için eğitimler sunuyoruz.

  • Piyasada en çok kullanılan modelleri ve yapay zeka yöntemlerini anlattığımız veri analitiği eğitimleri ile veri analizi yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.

  • Veri analitiği eğitimlerini Python programı ile uygulamalı olarak anlattığımız eğitim ile hem veri analizi yetkinliklerinizi hem de Python kodlama yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.

  • Dijital dönüşüm eğitimleri ile dünyadaki en yeni dijital trendleri, iş modellerini öğrenebilir ve kendinize uygun dijitalleşme adımlarını belirleyebilirsiniz.

  • Enerji firmaları özelinde hazırladığımız Endüstri 4.0 eğitimi ile enerji sektöründe kullanılan son teknolojileri öğrenebilir kendi firmanıza nasıl adapte edebileceğinizi kavrayabilirsiniz.

Veri Analitiği Eğitimi & Python ile Uygulamalı Veri Analitiği Eğitimi

  • Veri yapıları, veri temizleme, korelasyon, regresyon, sınıflandırma, kümeleme, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, zaman serisi modellemesi ve daha birçok veri bilimime ait konuyu detayları ve gerçek hayat kullanımları ile öğrenebilirsiniz.

  • Uygulamalı eğitimimiz ile Pyhon programında veri analizi yetkinliği kazanabilir veya mevcut yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Eğitimi

Günümüz iş dünyasının en fark yaratan konularından biri olan dijital dönüşümü detaylı bir şekilde ele aldığımız eğitimlerimiz ile firmanız için en uygun stratejiyi belirleyebilirsiniz. Dijital dönüşüm sürecinde yeni trendler, verinin kullanımı, dijiatal strateji geliştirme, inovasyon ve fonlama, dijital ortaklıklar, dijital sürdürülebilirlik, üretim/hizmet yönetimi ve müşteri odaklı tedarik zinciri gibi bir çok konu başlığında dijital dönüşüm sürecinin tüm uygulamalarını öğrenebilirsiniz.

Enerji 4.0 Eğitimi

Enerji sektörü özelinde Endüstri 4.0 eğitimimiz ile dijital dönüşüm sürecinde kullanılan yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut teknolojisi, sanal gerçeklik, akıllı sensörler ve siber güvenlik gibi bilişim ögelerini kavrayabilir, firmanız için uygun teknolojik yatırım stratejisini belirleyebilirsiniz. Türkiye’deki mevcut durumu özetlediğimiz eğitim sayesinde firmanızın Türkiye ortalamasına göre nerede olduğun kavrayabilirsiniz.

Eğitimleri firma veya grup olarak alabilirsiniz. Detaylı program ve fiyatlar için lütfen iletişime geçin.
Telefon: 0538 504 50 76