Dijitalleşme

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BIT) yaşanan gelişmeler ile verinin elde edilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması süreçleri hızlanmıştır. Bu gelişmelerin getirdiği faydalar ile birlikte dijitalleşme günümüz iş dünyasının en önemli hedef konularından biri olmuştur.

Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz Dijital Olgunluk Endeks modeli ile firmanızın dijital yetkinliklerinizi sayısal metrikler üzerinden görebilirsiniz.

Hedeflerinize, dijital yetkinlikler anlamında zayıf ve güçlü yanlarınıza bakarak hazırlayacağımız dijital strateji ve yol haritası ile dijital dönüşüm sürecini belirleyebilirsiniz.

Dijital Olgunluk Endeksi

Dijital olgunluk seviyesi bir firmanın veya kurumun dijitalleşme, dijital dönüşüm ve kurumsal entegrasyon anlamındaki yetkinliklerini ve dijitalleşme sürecine uyumunu göstermektedir. Dijital olgunluk endeksi ise dijital olgunluk seviyesini belirli kategorilere ve metriklere bağlı olarak ölçen bir kavramdır ve çeşitli metotlar kullanılarak hesaplanmaktadır.

Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz dijital olgunluk endeksi ölçümü ile dijitalleşme sürecinde ne seviyede olduğunuzu görebilirsiniz. Modelimizde strateji ve kültür, teknolojik altyapı, operasyon ve süreçler, siber güvenlik ve müşteri deneyimi olmak üzere 5 ana kategori, bu kategorilere bağlı 15 alt kategori ve bu kategoriler ile ilişkili toplam 130’a yakın soru bulunmaktadır. Soruların her birinin ağırlığı dijitalleşmeye etkisine paralel olarak farkllılık göstermektedir. Objektif bir şekilde uzmanlarımız tarafından yapılan değerlendirme ve kullanılan metrikler ile detaylı dijital olgunluk skorunuzu öğrenebilirsiniz.

Dijital Strateji ve Yol Haritası

Dijital olgunluk endeksi ölçümü tamamlandıktan sonra firmanızın dijitalleşme anlamındaki güçlü yönlerini ve dijitalleşme sürecinde eksik kalan konuları belirliyoruz . Uzmanlarımız, şirket stratejinizi ve mevcut dijital olgunluk seviyenizi hesaba katarak size en uygun yol haritasını önermektedir. Birlikte sizin için oluşturacağımız dijitalleşme yol haritasına uyarak kısa sürede hedeflenen dijital olgunluk seviyesine erişebilir, hizmet ve ürün kalitenizi artırarak sektörde avantajlı konuma gelebilirsiniz.