Dijitalleşme

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BIT) yaşanan gelişmeler ile verinin elde edilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması süreçleri hızlanmıştır. Bu gelişmelerin getirdiği faydalar ile birlikte dijitalleşme günümüz iş dünyasının en önemli hedef konularından biri olmuştur. Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz Dijital Olgunluk Endeks modeli ile firmanızın dijital yetkinliklerinizi sayısal metrikler üzerinden görebilirsiniz. Hedeflerinize, dijital yetkinlikler anlamında zayıf ve güçlü yanlarınıza bakarak Dijital Strateji ve Yol Haritasını belirleyebiliriz.

Dijital Olgunluk Endeksi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BIT) yaşanan gelişmeler ile verinin elde edilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması süreçleri hızlanmıştır. Bu gelişmelerin getirdiği faydalar ile birlikte dijitalleşme günümüz iş dünyasının en önemli hedef konularından biri olmuştur. Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz Dijital Olgunluk Endeks modeli ile firmanızın dijital yetkinliklerinizi sayısal metrikler üzerinden görebilirsiniz. Hedeflerinize, dijital yetkinlikler anlamında zayıf ve güçlü yanlarınıza bakarak Dijital Strateji ve Yol Haritasını belirleyebiliriz.