Anomali Tespiti

Kayıp kaçak tespit çözümümüz ile tedarik güvenliğini tehdit eden teknik ve teknik olmayan riskleri belirleyebilir, bunları ortadan kaldıracak adımları atabilir böylece gelir kayıplarını azaltabilirsiniz.

Enerji ayrıştırması çözümümüz ile evinizdeki elektik tüketim dağılımını cihaz bazında görebilir ve enerji verimliliği konusunda bilinçli adımlar atabilirsiniz. Ayrıca telap tarafı katılımında elde ettiğiniz cihaz bazlı tüketim verilerini kullanabilirsiniz.

Kayıp Kaçak Tespiti

Güç şebekelerindeki kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıplar olarak ikiye ayrılır. Teknik kayıplar çoğunlukla güç kaybı nedeniyle meydana gelirken teknik olmayan kayıplar (NTL) elektrik hırsızlığı yani elektriğin yasa dışı kullanımı, arızalı sayaçlar veya faturalama hatalarından kaynaklanmaktadır. NTL, elektrik dağıtım şirketleri için ortaya çıkan güvenlik riskleri ve ölçülemez gelir kaybı ile her zaman sorun kaynağı oluşturmuştur.

Dağıtım şirketlerindeki kayıp kaçak oranlarının azaltılması için kompleksli bir analiz çalışması yapılmalıdır. Bu analizler müşteri tüketim profilinden, trafo değerlerinin incelenmesinden saha çalışanlarının yorumlarına kadar titizlikle planlanmalıdır. VUCA Analytics olarak yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri kullanarak geliştirmiş olduğumuz modellerimiz ile hem teknik hem de teknik olmayan kayıplara çözüm yöntemleri sunmaktayız. Bu çözümlerimizi AG ve OG aboneleri bazında geliştirebilmekteyiz. Ayrıca trafo bazlı kayıp kaçak tespitleri içinde trafo altındaki müşterilerin davranışları göz önüne alarak her bir trafoya ait skor çalışması yapmaktayız.

Enerji Ayrıştırma

Evin girişindeki akıllı sayaç aracılığı ile ölçülen, evin toplam yükünün evde elektrik tüketen cihazların tüketim seviyesinin belirlenmesini sağlayan algoritmalar enerji ayrıştırması algoritmalarıdır. Enerji verimliliğinin ve enerji korunumunun artırılmasına yardımcı olan cihaz bazındaki tüketim verisinin elde edilmesinde kullanılan algoritmaların düşük hesaplama gücü istemesi her yerde ve sıklıkla çalışması için önem taşımaktadır.


Veri ayrıştırması sayesinde, ev cihazlarının kullanımının detaylı kayıtları; hangi ev cihazlarının ne kadar enerji harcadığı, enerji verimsizliğine sebep olan ev cihazlarının belirlenmesi, ev dışında iken evde fişte takılı ev cihazlarının bildirilmesi ile kullanıcı özelinde akıllı ev çözümleri sunulmaktadır. Ayrıca, enerji ayrıştırması enerji okur yazarlığı, akıllı şebeke yönetimi, talep tarafı yönetimi ve enerji etkin binaların tasarlanmasına olanak sunmaktadır.